Adatkezelési Szabályzat

A szabályzat célja
Az Adatkezelési Szabályzat a Zankó András e.v. tulajdonában lévő “Zankomp – Számtech cuccok” elnevezésű webáruházban történő vásárlás (megrendelés) során megadott adatok felhasználásának és tárolásnak (a továbbiakban együttesen: adatkezelés) szabályait határozza meg az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével.

Az adatkezelés alapja
A vevő (megrendelő) a webáruházban történő megrendelés leadásakor elfogadja a szállítási szerződés feltételeit, és ezzel önkéntes hozzájárulását adja a vásárláshoz (megrendeléshez) kapcsolódó adatai kezeléséhez.

Az adatkezelés célja
Zankó András e.v. a vevő (megrendelő) megadott adatait kizárólag a vevő (megrendelő) megrendelésének teljesítéséhez, valamint a vevő (megrendelő) által kért egyéb műveletek (pl. hírlevél küldése) céljából kezeli.

Az adatkezelő
A vevő (megrendelő) adatait a webáruház üzemeltetője, Zankó András e.v. (székhely: H-1037 Budapest, Kunigunda útja 23. 2. em. 11. a., adószám: 67464498-1-41, nyilvántartási szám: 50272585) kezeli.

Elérhetőségek:
Levelezési cím: H-1037 Budapest, Kunigunda útja 23. 2. em. 11. a.
E-mail: info@zankomp.hu
Telefonszám: +36 20 250 9278

Az adatkezelés körülményei
Zankó András e.v. a vásárlás (megrendelés) során megadott adatokat biztonságosan kezeli. Az adatokhoz kizárólag a vevő (megrendelő), az adatkezelő, valamint átutalással történő fizetés esetén az ezen fizetési mód szolgáltatója férhet hozzá. A fentieken túlmenően Zankó András e.v. jogszabályi kötelezettség teljesítése esetén, továbbá hatósági felhívásra szolgáltatja ki a megadott adatokat az érintett vevő (megrendelő) egyidejű tájékoztatása mellett. Az adatkezelés kezdete a vevő (megrendelő) első megrendelésének leadása. Az adatkezelés megszűnik az adatok az adatkezelő általi törlésével, vagy a vevő (megrendelő) ezen irányú kezdeményezésére.

Cookie
A weboldal cookie-kat használhat. A cookie (süti) kisebb adatállomány, amelyet a weboldal látogatójának számítógépén helyez el, és a látogató adatait tartalmazza. A cookiek használatából eredő személyhez kötődő információkat és személyes adatokat Zankó András e.v. nem adja át harmadik személy részére.

Vásárlói (megrendelői) adatok
A webáruház látogatóinak a vásárlás (megrendelés) során meg kell adniuk személyes adataikat (nevüket, címüket, telefonszámukat, e-mail címüket stb.), valamint igény esetén cégszerű adataikat (cégnév, adószám, székhely stb.). Ezen adatokat kizárólag a vásárlások (megrendelések) teljesítése érdekében tárolja az adatkezelő, harmadik személy részére semmilyen esetben nem adja át.

Átutalással történő fizetés
A bankkártyára vonatkozó információkat Zankó András e.v. nem tárolja sem a tranzakció lebonyolítása alatt, sem azt követően. A vásárlás (megrendelés) során az átutalásos fizetési tranzakció a vásárló (megrendelő) által választott módon és rendszerben történik, Zankó András e.v. ennek megfelelően nem szerez tudomást a vevő (megrendelő) bankkártya információiról. Az átutalás során a vásárló (megrendelő) bankszámlaszámát illetve folyószámlaszámát az adatkezelő bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át.

Az adattárolás megszüntetése
Zankó András e.v.-val történő kommunikáció visszautasítására a vevőnek (megrendelőnek) az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

  • e-mail: info@zankomp.hu
  • postai levél: H-1037 Budapest, Kunigunda útja 23. 2. em. 11. a.

Az adatkezelésben érintettek jogai
Az adatkezelésben érintettek bármikor módosíthatják vagy töröltethetik adataikat a jelen “Az adattárolás megszüntetése” pontjában megadott elérhetőségek valamelyikére történő kérelem megküldésével. Zankó András e.v. az adatkezelés okának, illetőleg céljának megszűnése esetén az adatokat tovább nem tárolja, és erről a vevőt (megrendelőt) tájékoztatja. Az adatkezelésben érintettek jogorvoslati lehetőségei az Általános Szerződési Feltételek menüpont alatt találhatók meg.

Jelen szabályzat 2016. február 17-től érvényes, és visszavonásig hatályban marad. Az adatkezelő jogosult a Szabályzat egyoldalú módosítására. A módosításokat – azok hatályba lépése előtt 11 nappal – közzéteszem weboldalamon. A vásárlók (megrendelők) a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal szabályzatai automatikusan érvényesek.