Adatkezelési Szabályzat

A szabályzat célja
Az Adatkezelési Szabályzat a Zankó András e.v. tulajdonában lévő “Zankomp – Számtech cuccok” elnevezésű internetes weboldalon történő vásárlás (megrendelés) során megadott adatok felhasználásának és tárolásnak (a továbbiakban együttesen: adatkezelés) szabályait határozza meg az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével.

Az adatkezelés alapja
A vevő (megrendelő) a webáruházban történő megrendelés leadásakor elfogadja a szállítási szerződés feltételeit, és ezzel önkéntes hozzájárulását adja a vásárláshoz (megrendeléshez) kapcsolódó adatai kezeléséhez.

Az adatkezelés célja
Zankó András e.v. a vevő (megrendelő) megadott adatait kizárólag a vevő (megrendelő) megrendelésének teljesítéséhez, valamint a vevő (megrendelő) által kért egyéb műveletek (pl. hírlevél küldése) céljából kezeli.

Az adatkezelő
A vevő (megrendelő) adatait jelen internetes oldal üzemeltetője, Zankó András e.v. (székhely: H-1037 Budapest, Kunigunda útja 23. 2. em. 11. a., adószám: 67464498-1-41, nyilvántartási szám: 50272585) kezeli.

Elérhetőségek:
Levelezési cím: H-1037 Budapest, Kunigunda útja 23. 2. em. 11. a.
E-mail: info@zankomp.hu
Telefonszám: +36 20 250 9278

Az adatkezelés körülményei
Zankó András e.v. a vásárlás (megrendelés) során megadott adatokat biztonságosan kezeli. Az adatokhoz kizárólag a vevő (megrendelő), az adatkezelő, valamint átutalással történő fizetés esetén az ezen fizetési mód szolgáltatója férhet hozzá. A fentieken túlmenően Zankó András e.v. jogszabályi kötelezettség teljesítése esetén, továbbá hatósági felhívásra szolgáltatja ki a megadott adatokat az érintett vevő (megrendelő) egyidejű tájékoztatása mellett. Az adatkezelés kezdete a vevő (megrendelő) első megrendelésének leadása. Az adatkezelés megszűnik az adatok az adatkezelő általi törlésével, vagy a vevő (megrendelő) ezen irányú kezdeményezésére.

Cookie
A weboldal cookie-kat használhat. A cookie (süti) kisebb adatállomány, amelyet a weboldal látogatójának számítógépén helyez el, és a látogató adatait tartalmazhatja. A cookiek használatából eredő személyhez kötődő információkat és személyes adatokat Zankó András e.v. nem adja át harmadik személy részére.

Vásárlói (megrendelői) adatok
Az internetes vagy telefonos vásárlás (megrendelés) során meg kell adniuk személyes adataikat (nevüket, címüket, telefonszámukat, e-mail címüket stb.), valamint igény esetén cégszerű adataikat (cégnév, adószám, székhely stb.). Ezen adatokat kizárólag a vásárlások (megrendelések) teljesítése érdekében tárolja az adatkezelő, harmadik személy részére semmilyen esetben nem adja át.

Átutalással történő fizetés
A bankkártyára vonatkozó információkat Zankó András e.v. nem tárolja sem a tranzakció lebonyolítása alatt, sem azt követően. A vásárlás (megrendelés) során az átutalásos fizetési tranzakció a vásárló (megrendelő) által választott módon és rendszerben történik, Zankó András e.v. ennek megfelelően nem szerez tudomást a vevő (megrendelő) bankkártya információiról. Az átutalás során a vásárló (megrendelő) bankszámlaszámát illetve folyószámlaszámát az adatkezelő bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át.

Az adattárolás megszüntetése
Zankó András e.v.-val történő kommunikáció visszautasítására a vevőnek (megrendelőnek) az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

  • e-mail: info@zankomp.hu
  • postai levél: H-1037 Budapest, Kunigunda útja 23. 2. em. 11. a.

Az adatkezelésben érintettek jogai
Az adatkezelésben érintettek bármikor módosíthatják vagy töröltethetik adataikat a jelen “Az adattárolás megszüntetése” pontjában megadott elérhetőségek valamelyikére történő kérelem megküldésével. Zankó András e.v. az adatkezelés okának, illetőleg céljának megszűnése esetén az adatokat tovább nem tárolja, és erről a vevőt (megrendelőt) tájékoztatja. Az adatkezelésben érintettek jogorvoslati lehetőségei az Általános Szerződési Feltételek menüpont alatt találhatók meg.

Jelen szabályzat 2018. február 1-től érvényes, és visszavonásig hatályban marad. Az adatkezelő jogosult a jelen szabályzat egyoldalú módosítására. A módosításokat – azok hatályba lépése előtt 11 nappal – közzéteszem weboldalamon. A vásárlók (megrendelők) a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal szabályzatai automatikusan érvényesek.