Általános Szerződési Feltételek

Kérlek, amennyiben vásárlója (megrendelője) kívánsz lenni  az általam működtetett (Zankó András e.v.) “Zankomp – Számtech cuccok” internetes áruháznak, figyelmesen olvasd el az alábbi Általános Szerződési Feltételeket, és kizárólag abban az esetben vedd igénybe szolgáltatásaimat, amennyiben minden pontjával egyetértesz, és kötelező érvényűnek tekinted magadra nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. Az internetes áruház működésével, megrendelési, vásárlási és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén az alábbi megadott elérhetőségeken állok rendelkezésedre.

Az internetes oldal üzemeltetője:
Zankó András e.v.
Székhely: H-1037 Budapest, Kunigunda útja 23. 2. em. 11. a.
Adószám: 67464498-1-41
Nyilvántartási szám: 50272585
Kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételi száma: 12855
Bankszámlaszám: 12011351-01543799-00100009 (Raiffeisen Bank)
E-mail: info@zankomp.hu
Kapcsolattartó: Zankó András
Telefonszám: +36 20 250 9278

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
Új és használt elektronikai termékeket forgalmazok. A termékekről megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Nem vállalok felelősséget az esetleges technikai ismertetők, a beszállító vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. A megjelenített termékek online e-mailben, telefonon vagy egy harmadik fél által üzemeltett kereskedelmi weboldal felületén keresztül rendelhetőek meg. Fenntartom a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a vásárlóval (megrendelővel) történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére. Fenntartom a jogot a lefoglalt vételár módosítására is a vásárló (megrendelő) jóváhagyásával, amennyiben szükséges és amelyről e-mailben történik tájékoztatás. Az árváltozás jogát fenntartom. Az elírásért és elárazásért felelősséget nem vállalok. Áraim minden esetben bruttó árak, egyéni vállalkozásom alanyi áfa mentes adózói státusza miatt. Igény és szükség esetén vállalom az alkatrészek szakszerű beszerelését is, plusz díjazás ellenében. A termék átvétele történhet személyesen a telefonon vagy e-mailben előre egyeztetett és megjelölt helyen. A termékre postai vagy futárcég általi kiszállítás is kérhető, a mindenkori postai díjszabásoknak megfelelően, az általánosan 20 kg-ig kiszabott összegért, mely a termék megjelölt árán felül kerül kiszámlázásra.

Vásárlás (megrendelés) folyamata
A vásárlás (megrendelés) felhasználói regisztráció nélkül történik. Kérlek, ügyelj az adatok pontos megadására, a problémamentes számlázás érdekében. Vásárlás (megrendelés) folyamata: a vásárlási szándék egyértelmű kifejezése e-mailben, telefonon vagy egy haramadik fél által üzemletett kereskedelmi weboldalon keresztül történő kapcsolatfelvétellel.
A vásárlónak (megrendelőnek) lehetősége van a vételárat kiegyenlíteni:

  1. készpénzben személyes átvételkor az e-mailben vagy telefonon előre egyeztett átvételi ponton,
  2. utánvéttel, ha egy haramadik fél által üzemletett kereskedelmi weboldalon keresztül történik a rendelés,
  3. előre utalással a kiállított papír alapú vagy elektronikus számla vagy díjbekérő alapján.

A vásárlónak (megrendelőnek) lehetősége van a terméket:

  1. személyesen átvenni az e-mailben vagy telefonon előre egyeztett átvételi ponton,
  2. postai úton vagy futárszolgálaton keresztül kézhez kapni.

A megrendelés akkor válik végleges szerződéssé, ha azt telefonon, e-mailben vagy egy haramadik fél által üzemletett kereskedelmi weboldalon felületén keresztül megerősítem. A szerződések iktatásra kerülnek. A megrendelések feldolgozása munkanapokon 8-tól 19 óráig történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, ebben az esetben a megrendelés az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. A vevő (megrendelő) feladata a termékeket az átvételkor megvizsgálni, és az esetlegesen észlelt sérülés esetén jegyzőkönyv felvételét kérni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módomban elfogadni.

Termékek árainak ingadozása
A listázott új termékek árai napi szinten változnak (például euro árfolyam ingadozás miatt). A szórólapokon és reklámanyagokon, de még az online felületen listázott összegek is eltérhetnek a tényleges megrendelési ártól, melynek változásáról a vevő (megrendelő) a megrendelés után telefonon vagy e-mailben lesz tájékoztatva.

Fizetési kötelezettség
Az érvényesen leadott megrendelés fizetési kötelezettséggel jár.

Jótállás
Az új termékek mellé jótállási jegyet mellékelek. A jótállás időtartama egy év, amennyiben a gyártó, a magyarországi hivatalos forgalmazó vagy a terméket a vállalkozónak továbbárusító kis- vagy nagykereskedés másként nem rendelkezik. Az egy évtől eltérő jótállási időtartam a jótállási jegyen és természetesen a webáruházban a termék leírásánál is külön fel van tüntetve. Meghibásodás esetén keress meg elérhetőségeim valamelyikén, és tájékoztatást nyújtok a továbbiakról. Ha a termékhez közvetlen gyártói jótállás van, akkor a jótállási jegy mellé mellékelt gyártói jótállási jeggyel a gyártó által megjelölt szakszervizekben is érvényesíthetők a jótállási jogok. A termékek garanciális ügyintézését teljes körűen intézem, utóbbi esetben is, amennyiben igény van rá. A garancia nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra, ezért kérlek, hogy figyelmesen olvasd el a használati útmutatót és a jótállási jegyen olvasható kizáró okokat.
A használt termékek mellé nem jár jótállási jegy. A számla vagy annak másolatának bemutatásával egy hónapon belül – meghibásodás esetén – kérhető a termék bevizsgálása, és garanciális cseréje. Amennyiben a hiba helytálló és a csere nem megoldható, pénzvisszafizetésre kerül sor. A garancia ebben az esetben sem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra, vagy a hibás termékként meghirdetett termékekre. Egy hónap elteltével a jótállási igény nem érvényesíthető, de a vevő a törvényben előírt szavatossági jogaira alapozva minőségi kifogással élhet. A használt termék állapota és az esetlegesen az itt leírtaktól eltérő jótállási időtartam annak leírásban van feltüntetve.

Elállás joga
A megrendelt új termék kézhez vételétől számított 14 napon belül a vevőnek joga van elállni vásárlási szándékától. Ebben az esetben  a termékért kifizetett vételárat visszatérítem a vásárlónak, legkésőbb az elállást, illetve a termék visszaszolgáltatását követő 14 napon belül. A visszatérítés a szállítási költségre nem vonatkozik, valamint a termék visszajuttatásának költsége is a vevőt terheli. Jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban lásd: 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet.

Elállási jog gyakorlásának menete
Az elállási jog érvényesítését írásban, levélben vagy e-mailben tehető meg, hivatkozva a termékre és a megrendelés azonosítójára. Az elállási jog a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül érvényesíthető. Postai levél útján történő elállásnál a levél postára adásának dátumát vesszem figyelme a 14 nap beszámításakor. A levél lehetőleg ajánlott vagy tértivevényes levélként kerüljön feladásra, hogy egyértelműen bizonyítható legyen a feladás dátuma. A megrendelt terméket vissza kell juttatni a székhely címére. A visszaküldéssel felmerülő postai költségek a vásárlót terhelik. Az utánvétes feladás esetén a termék nem kerül átvételre, annak visszajuttatási költsége is a vevőt terheli. A nem rendeltetésszerűen használt termékre a jótállás nem vonatkozik. Illetve a nem rendeltetésszerű használatból eredő károk megfizetése is a vásárlót terheli. A termék visszaküldést követő 14 napon belül a termék árát a megadott számlaszámra visszautalom. További hivatalos részletek itt.

Panaszügyintézés
A panaszügyintézés elsődleges felvételi módja és helye az ÁSZF-ben megadott e-mail cím, telefonszám és a székhely, mint levelezési cím. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a vevő a fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a vevő eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

Bírósági eljárás. A vevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

Adatkezelés
Az Adatkezelési Szabályzat, amely a vevő (megrendelő) adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat tartalmazza, az Adatkezelési Szabályzat menüpontban érhető el.

Adatkezelési alapelvek
Személyes adatnak minősülő adatokat kizárólag az érintett hozzájárulásával kezelek. Az adatkezelési tevékenység során törekszem arra, hogy az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, valamint jelen szabályzat rendelkezései – így különösen az adatkezelés célhoz kötöttsége, mint alapelv – folyamatosan és maradéktalanul érvényesüljenek. A vásárlás során megadott és a honlapon keresztül megkötött szerződések létrejötte és teljesítése során birtokomba kerülő adatokat a jelen szabályzatban meghatározott célokhoz kötött módon, a szerződések fennállásának időtartama alatt kezelem.

Az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja a weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A vevő (megrendelő) által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolom. A megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használom fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges (pl. postai szolgáltatások).

Vásárlás (megrendelés) és a kezelt adatok köre
Jelen internetes oldalon történő vásárlással (megrendeléssel), az ahhoz szükséges adatok rendelkezésre bocsátásával – melynek módja a honlapon található kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése, e-mail küldése vagy telefonos rendelés leadása – az érintett hozzájárul ahhoz, hogy megadott személyes adatait a honlapon keresztül igénybe vehető szolgáltatások nyújtása érdekében elektronikus úton létrejövő szerződések megkötése és teljesítése céljából a szerződés, illetve a szerződésből eredő követelések fennállásának időtartama alatt kezeljem.

Az internetes vásárláshoz (megrendeléshez) a következő adatok megadása szükséges:

  • Vásárló (megrendelő) vagy a vállalkozásának neve
  • Vállalkozás esetében adószám (nem kötelező mező)
  • Vásárló (megrendelő) telefonszáma
  • Vásárló (megrendelő) e-mail címe
  • Vásárló (megrendelő) számlázási és/vagy szállítási címe (irányítószám, település, utca, házszám)

A fenti adatok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) értelmében személyes adatnak minősülnek. Különleges adatokat nem kezelek. A személyes adatokat nem ellenőrzöm. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely vevő e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt megrendeléssel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a vevőt (megrendelőt) terheli, aki az e-mail címen leadta rendelését.

Vevői (megrendelői) jogok és jogérvényesítési lehetőségek
Az vevő (megrendelő) bármikor jogosult tájékoztatást kérni az általam kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. A vevő (megrendelő) jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján. A vevő (megrendelő) kérésére tájékoztatást adok a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. A kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adom meg a kért tájékoztatást. A vevő (megrendelő) bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni.  A kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül helyesbítem vagy törlöm az adatokat. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a szükséges időtartamig megőrzöm. A vevő (megrendelő) jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is. Amennyiben a vevő (megrendelő) a vásárlás (megrendelés) igénybevételéhez a vásárlás során harmadik fél adatait adta meg, vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az adatkezelő jogosult a vevővel (megrendelővel) szembeni kártérítés érvényesítésére. Így ilyen esetben minden tőlem telhető segítséget megadok az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége
Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalúan módosítsa. A vevő (megrendelő) a módosítás hatálybalépését követő akár egyetlen alkalommal történő használatával és/vagy vásárlással elfogadja a módosított Adatkezelési Szabályzatot az abban szereplő esetleges változásokkal és módosításokkal együtt.

Az ÁSZF feltételei Zankó András e.v. részéről egyoldalúan módosíthatók. Jelen Általános Szerződési Feltételek 2018. február 1-én lépnek hatályba, és visszavonásig érvényesek.